Get Adobe Flash player

Bản nhạc "Mơ khúc tương phùng" được mở đầu để tưởng nhớ đến người Chú,
cựu đại tá Không Quân Trần Minh Thiện, a.k.a nhạc sỹ Lam Minh


main menu